Een compleet overzicht van de reeds vertoonde films van 2002 – 2018, met vermelding van thema en naam van de desbetreffende spreker(s) vindt u hier.

Op woensdag 7 februari vertoonde Cinementaal i.s.m. Filmhuis Borne Una Mujer Fantástica ((Duitsland, 2017), geregisseerd door Sebestián Lelio.

Una Mujer Fantástica werd ingeleid door Petra van Dijk, bestuurslid van patiëntenorganisatie Transvisie en tevens ervaringsdeskundige. Petra van Dijk belichtte de centrale thema’s uit de film: de mensenrechtenschendingen en het geweld waarmee transgenders geconfronteerd worden. De magisch-realistische en boeiende film toont het verhaal van transseksueel Marina en haar vriend Orlando. Hun relatie wordt niet geaccepteerd. Marina wordt buitengesloten, respectloos behandeld, gediscrimineerd en haar lichamelijke integriteit wordt geschonden.

Voorafgaand en ook na de film was er ruimte voor het stellen van vragen, waar het publiek belangstellend gebruik van maakte.

De volledige presentatie van Petra van Dijk kunt u hier teruglezen.

Op maandag 15 januari vertoonde Cinementaal i.s.m. Concordia in het kader van Blue Monday de documentaire The Happy Film (Fr/GB/Indonesië/Oostenrijk/VS, 2016)
van Stefan Sagmeister

The Happy Film werd ingeleid door em. prof. dr. Henk Procee, docent in zeer uiteenlopende vormen en niveaus in het onderwijs zoals hogescholen, universiteiten, post academisch onderwijs en AIO-masterclasses. Henk Procee staat bekend als een voortreffelijk en humorvol spreker. Procee heeft specifieke situaties in de documentaire toegelicht en is daarover nadien met het publiek in gesprek gegaan. In de inleiding stond de vraag of de drie gekozen wegen om somberheid het hoofd te bieden de meest waardevolle zijn, centraal. De volledige presentatie van Henk Procee kunt u hier teruglezen.

Op zondag 10 december vertoonde Cinementaal i.s.m. Concordia Film Theater Beeldende kunst Vele hemels boven de zevende. De film is gebaseerd op de gelijknamige en veelgeroemde debuutroman van Griet Op de Beeck, die zelf het scenario voor de film schreef.
Vele hemels boven de zevende is een film over obstakels die bergen worden en over durven kiezen voor je eigen geluk. Vijf mensen, met elkaar verbonden, vertellen hun verhaal.

En kort verslag van deze filmmiddag kunt u hier teruglezen.

Elk voorjaar organiseert Cinementaal in samenwerking met Concordia een thematische filmcyclus: vier films, verdeeld over vier avonden, met één overkoepelend thema.

Oei ik groei... door! Over lastige levensfases.
Vier filmavonden hebben we aandacht besteedt aan de verschillende levensfases en daarbij behorende uitdagingen. Achtereenvolgens kwamen puberteit/adolescentie, dertigers, midlife en de laatste periode (gepensioneerd/ouderdom) aan bod.

De jaarlijkse filmdag was een boeiende zondagmiddag, met een aansprekend programma. Een verslag van deze dag treft u hier. De lezing van politicoloog/schrijver Wytske Versteeg kunt u hier teruglezen.

Midlife

Op de derde avond van de filmcyclus onder de titel Oei ik groei... door! Over lastige levensfases. stond de midlife(crisis) centraal. De avond werd afgetrapt met een enthousiast verhaal van bedrijfskundige/docent filosofie en ethiek, onderzoeker en supervisor Ronald Wolbink.
Bij een midlifecrisis gaat het om de leeftijdsfase van ca. 35 tot 50 jaar, waarin mensen uit balans raken doordat ze worden geconfronteerd met zingevingsvraagstukken. Velen die hiermee worstelen, komen bij een filosofisch consulent, die hen helpt rust en logica te brengen in hun ‘zwalkende’ denken. Eén van de oefeningen in de praktische filosofie is het gebruiken van denkbeelden van filosofen bij het reflecteren over wat je meemaakt. Iemand die ons daarin voorging, is de Franse denker Michel de Montaigne (1533 - 1592), waarover Wolbink het boek Levenskunst à la Montaigne schreef.
De levenskunst van Montaigne bestond eruit een weloverwogen en goed leven te leiden en daarin rust en kalmte te bewaren. Aan de ene kant pleit hij voor leven in het hier en nu: “Als ik dans, dans ik, als ik slaap, slaap ik en zelfs als ik in mijn eentje door een mooi park wandel en mijn gedachten een poosje door andere dingen in beslag worden genomen, richt ik ze daarna weer op de wandeling, het park, het genot van de eenzaamheid en mijzelf.” Daartoe moet je bewust omgaan met alle narigheid die je kan overkomen en het vooruitzicht van je onvermijdelijke sterven: “Levenskunst draait er uiteindelijk om vrede te vinden met je leven zoals het is (...). De grootste kunst is die van zelfacceptatie. Wie zijn grenzen en zijn eindigheid aanvaardt, kan eindelijk leven in het hier en nu.”
In Irrational Man (VS, 2015) voert regisseur Woody Allen een filosofiedocent op, die worstelt met de zin van het bestaan. Dat uit zich in verveling, somberte, cynisme, impotentie en drankmisbruik. Wanneer hij aangesproken wordt op zijn gedrag kan hij altijd wel een filosofische uitspraak vinden die hem vrijpleit. Uiteindelijk is het niet de filosofie die hem uit de put haalt, maar de belangstelling van een frisse jeugdige studente en het besluit om een daad te stellen. Het is wel een daad die hem duur komt te staan.

De PowerPoint presentatie van Ronald Wolbink vindt u hier.

Op 8 mei was het thema van de filmcyclus Dertigersdilemma. Studentenpsycholoog Alina Ploszaj werd op onderhoudende wijze geïnterviewd door Cinementaal vrijwilliger Marian van Tol. Wat volgde was een interessante en levendige discussie met de bezoekers. Lees hier het verslag van deze filmavond.

Het thema van deze eerste avond: Puberteit en Adolescentie. Het was een mooie start van de filmcyclus, waarin duidelijk werd dat de groei van de één (de puber) effect heeft en ook uitdagingen oplevert voor de ander (in dit geval de moeder).
Aly Holtland, psycholoog/psychotherapeut gaf uitleg over de ontwikkelingstaken en ontwikkelingslijnen van pubers én de uitdagingen die dat voor de ouders oplevert.
Lees hier het verslag van de filmavond.

Cinementaal vertoonde i.s.m. Concordia dit hartverwarmend én hartverscheurend portret van moeder en dochter.
Hoe is het om ouder te worden met een beginnende vasculaire dementie? En hoe wordt dat ervaren door naasten? Schrijver Heleen van Royen heeft de zorg voor haar bejaarde moeder op zich genomen. Tegelijk filmt zij hun veelvuldig samenzijn. Daaruit blijkt hoezeer het bestaan van haar moeder toenemend gepaard gaat met verwarring en onhoudbare pijnscheuten – momenten die ze met een mantra bezweert. Hulp, goede raad en een rollator weigert ze regelmatig, hoewel ze ook dankbaar is voor de steun van haar betrokken dochter. Van Royen filmt een bewogen jaar lang het samenzijn en de contacten met zorgverleners, specialisten en familieleden.

De film werd ingeleid door Eefje Stokvis, verpleegkundige. Stokvis is kennisdrager van alle ontwikkelingen betreffende de psychogeriatrie bij ZorgAccent en richt zich op nieuwe innovaties, geeft scholing en zet een e-learning module over dementie op. Eefje Stokvis gaf een heldere uiteenzetting van de klachten en het verloop van de ziekte en verwees daarbij naar fragmenten uit de film.

Voor een goed gevulde zaal met belangstellenden vertelde Ria Brinkman, systeemtherapeut, over het verloop van verlies en rouw. Ria Brinkman startte met de uitspraak: “ Rouw is liefde die zijn adres is kwijt geraakt”
Brinkman besprak de “ Verliescirkel”, waarbij zij op heldere wijze uitlegde hoe in de fase van de hechting ook je gereedschapskist wordt gevuld voor het omgaan met verlies. Je leert al vroeg hoe je omgaat met emoties en kwetsbaarheid en doet ervaring op met betrekking tot troost. De spreker wees ons op diverse fragmenten in de film waarin de ouders van Tonio terugkijken op de tijd waarin hij werd verwelkomd en na zijn dood de pijn van het verlies ervaren.
De PowerPoint presentatie die Ria Brinkman gebruikte ter ondersteuning van haar lezing kunt u hier teruglezen.