Dit voorjaar vertoonde Cinementaal drie heel verschillende, maar allen prachtige films tijdens de jaarlijkse filmcyclus in samenwerking met Concordia. Voor het eerst volgens een nieuw format: een inleiding, enkele gerichte vragen die de spreker meegaf om aandacht te geven aan specifieke scènes uit de film én een nagesprek met spreker en bezoekers waarin, naast de reacties op de film, deze aandachtspunten werden besproken.

We waren verheugd met de bereidheid van drs. Bianca de Geus om deze filmavonden te begeleiden. De Geus is een vakkundig neuropsycholoog en een geweldige spreker. Bianca de Geus verstaat de kunst om in de inleiding zinvolle informatie te geven over achtergrond en betekenis van gedrag en gaf ook telkens drie vragen mee die tot verdieping aanzetten. Daarnaast bleek zij goed in staat om tijdens het nagesprek in te gaan op wat het publiek bezig hield.

Bij The Sense of an Ending (VS, 2017) werden meningen uitgewisseld over de persoonlijkheid van de hoofdrolspeler: was zijn gedrag in zijn omstandigheid gewoon of was er sprake van een persoonlijkheidsstoornis? En kun je dat onderscheid eigenlijk wel maken? En hoe zit het met het geheugen en verdringen van gebeurtenissen? Phantom Thread (VS, 2017) gaf aanleiding om onder meer te bespreken hoe afhankelijkheid en dominantie er in verschillende situaties anders uit kunnen zien en hoe deze onderling samenhangen. De film Elle (Frankrijk, 2016) van Paul Verhoeven bracht weer een heel andere sfeer mee. We bespraken onder meer hoe we het gedrag van Elle interpreteren als we haar geschiedenis kennen.

Kortom: drie inhoudelijk geslaagde avonden! Voor de komende films in het nieuwe seizoen rekenen we graag op veel van onze Vrienden en andere filmliefhebbers. Wij bereiden weer een mooi en interessant programma voor!

Een compleet overzicht van de reeds vertoonde films van 2002 – 2018, met vermelding van thema en naam van de desbetreffende spreker(s) vindt u hier.

De filmcyclus is van start gegaan met de verfilming van het gelijknamige boek van Julian Barnes, The Sense of an Ending (VS, 2017), ingeleid door drs. Bianca de Geus, klinisch neuropsycholoog. Ook de twee volgende films zullen worden ingeleid door Bianca de Geus. De Geus houdt zich bezig met de relatie tussen het functioneren van de hersenen en ons gedrag,  emoties en onze cognitie. In haar werk richt Bianca de Geus zich vooral op de gevolgen van niet-aangeboren-hersenletsel, ten gevolge van een ongeval, een herseninfarct, een tumor in het hoofd, middelen-misbruik en andere ziektes of problemen die hersenletsel tot gevolg kunnen hebben. In deze filmcyclus geeft De Geus inzicht in psychologische achtergronden van de films en geeft  zij aandachtspunten waar zij op terugkomt in het nagesprek.

Een kort verslag van de filmavond leest u hier.

Op vrijdag 20 april organiseerde Cinementaal een filmavond exclusief voor de Vrienden. Het thema van deze avond was Vriendschap. Verschillende relaties werden belicht, aan de hand van de film Lady Bird (VS,2017).
Lady Bird werd ingeleid door dr. Mirjam Radstaak, universitair docent Positieve Psychologie & Technologie aan Universiteit Twente. Mirjam Radstaak onderzoekt de mentale gezondheid van de algemene bevolking en klinische populaties en richt zich daarbij met name op de rol van stress, veerkracht en welbevinden.

De volledige presentatie van Mirjam Radstaak kunt u hier teruglezen.

Op maandag 26 maart organiseerde Cinementaal i.s.m. Concordia een filmavond in het kader van NVA Autismeweek 2018. Hierin werd extra aandacht gevraagd voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. De film werd ingeleid door psychiater René de Veen.

Een samenvatting van de presentatie van René de Veen kunt u hier teruglezen.

Op maandag 15 januari vertoonde Cinementaal i.s.m. Concordia in het kader van Blue Monday de documentaire The Happy Film (Fr/GB/Indonesië/Oostenrijk/VS, 2016)
van Stefan Sagmeister

The Happy Film werd ingeleid door em. prof. dr. Henk Procee, docent in zeer uiteenlopende vormen en niveaus in het onderwijs zoals hogescholen, universiteiten, post academisch onderwijs en AIO-masterclasses. Henk Procee staat bekend als een voortreffelijk en humorvol spreker. Procee heeft specifieke situaties in de documentaire toegelicht en is daarover nadien met het publiek in gesprek gegaan. In de inleiding stond de vraag of de drie gekozen wegen om somberheid het hoofd te bieden de meest waardevolle zijn, centraal. De volledige presentatie van Henk Procee kunt u hier teruglezen.

Op woensdag 7 februari vertoonde Cinementaal i.s.m. Filmhuis Borne Una Mujer Fantástica ((Duitsland, 2017), geregisseerd door Sebestián Lelio.

Una Mujer Fantástica werd ingeleid door Petra van Dijk, bestuurslid van patiëntenorganisatie Transvisie en tevens ervaringsdeskundige. Petra van Dijk belichtte de centrale thema’s uit de film: de mensenrechtenschendingen en het geweld waarmee transgenders geconfronteerd worden. De magisch-realistische en boeiende film toont het verhaal van transseksueel Marina en haar vriend Orlando. Hun relatie wordt niet geaccepteerd. Marina wordt buitengesloten, respectloos behandeld, gediscrimineerd en haar lichamelijke integriteit wordt geschonden.

Voorafgaand en ook na de film was er ruimte voor het stellen van vragen, waar het publiek belangstellend gebruik van maakte.

De volledige presentatie van Petra van Dijk kunt u hier teruglezen.

Op zondag 10 december vertoonde Cinementaal i.s.m. Concordia Film Theater Beeldende kunst Vele hemels boven de zevende. De film is gebaseerd op de gelijknamige en veelgeroemde debuutroman van Griet Op de Beeck, die zelf het scenario voor de film schreef.
Vele hemels boven de zevende is een film over obstakels die bergen worden en over durven kiezen voor je eigen geluk. Vijf mensen, met elkaar verbonden, vertellen hun verhaal.

En kort verslag van deze filmmiddag kunt u hier teruglezen.

Elk voorjaar organiseert Cinementaal in samenwerking met Concordia een thematische filmcyclus: vier films, verdeeld over vier avonden, met één overkoepelend thema.

Oei ik groei... door! Over lastige levensfases.
Vier filmavonden hebben we aandacht besteedt aan de verschillende levensfases en daarbij behorende uitdagingen. Achtereenvolgens kwamen puberteit/adolescentie, dertigers, midlife en de laatste periode (gepensioneerd/ouderdom) aan bod.

De jaarlijkse filmdag was een boeiende zondagmiddag, met een aansprekend programma. Een verslag van deze dag treft u hier. De lezing van politicoloog/schrijver Wytske Versteeg kunt u hier teruglezen.

Midlife

Op de derde avond van de filmcyclus onder de titel Oei ik groei... door! Over lastige levensfases. stond de midlife(crisis) centraal. De avond werd afgetrapt met een enthousiast verhaal van bedrijfskundige/docent filosofie en ethiek, onderzoeker en supervisor Ronald Wolbink.
Bij een midlifecrisis gaat het om de leeftijdsfase van ca. 35 tot 50 jaar, waarin mensen uit balans raken doordat ze worden geconfronteerd met zingevingsvraagstukken. Velen die hiermee worstelen, komen bij een filosofisch consulent, die hen helpt rust en logica te brengen in hun ‘zwalkende’ denken. Eén van de oefeningen in de praktische filosofie is het gebruiken van denkbeelden van filosofen bij het reflecteren over wat je meemaakt. Iemand die ons daarin voorging, is de Franse denker Michel de Montaigne (1533 - 1592), waarover Wolbink het boek Levenskunst à la Montaigne schreef.
De levenskunst van Montaigne bestond eruit een weloverwogen en goed leven te leiden en daarin rust en kalmte te bewaren. Aan de ene kant pleit hij voor leven in het hier en nu: “Als ik dans, dans ik, als ik slaap, slaap ik en zelfs als ik in mijn eentje door een mooi park wandel en mijn gedachten een poosje door andere dingen in beslag worden genomen, richt ik ze daarna weer op de wandeling, het park, het genot van de eenzaamheid en mijzelf.” Daartoe moet je bewust omgaan met alle narigheid die je kan overkomen en het vooruitzicht van je onvermijdelijke sterven: “Levenskunst draait er uiteindelijk om vrede te vinden met je leven zoals het is (...). De grootste kunst is die van zelfacceptatie. Wie zijn grenzen en zijn eindigheid aanvaardt, kan eindelijk leven in het hier en nu.”
In Irrational Man (VS, 2015) voert regisseur Woody Allen een filosofiedocent op, die worstelt met de zin van het bestaan. Dat uit zich in verveling, somberte, cynisme, impotentie en drankmisbruik. Wanneer hij aangesproken wordt op zijn gedrag kan hij altijd wel een filosofische uitspraak vinden die hem vrijpleit. Uiteindelijk is het niet de filosofie die hem uit de put haalt, maar de belangstelling van een frisse jeugdige studente en het besluit om een daad te stellen. Het is wel een daad die hem duur komt te staan.

De PowerPoint presentatie van Ronald Wolbink vindt u hier.