Een compleet overzicht van de reeds vertoonde films van 2002 – 2020, met vermelding van thema en naam van de desbetreffende spreker(s) vindt u hier.

18 september 2019 werd in samenwerking met het filmhuis Borne de film “Shoplifters” van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda vertoond die wordt ingeleid door Brigitte Reukers, systeemtherapeut.

Zie hier de presentatie van Shoplifters.

Op maandagavond 9 september 2019 werd door Cinementaal samen met Concordia de documentaire van Ingrid Kamerling “In het hoofd van mijn zusje” vertoont. De film werd in- en uitgeleid door Ineke Rood die als therapeut, docent en auteur expert is op het gebied van zelfdoding onder jongeren. Zij was o.a. betrokken bij Maarten, die een periode van suïcidedreiging  heeft overwonnen.

Zie hier de presentatie van Ineke Roord "In het hoofd van mijn zusje"

Maandag 27 mei vertoonde Cinementaal in samenwerking met Concordia Gloria Bell (VS, 2018). Een avond over levenskunst! Gloria Bell werd in- en uitgeleid door Dick Kleinlugtenbelt, socioloog/filosoof/schrijver.

Dick Kleinlugtenbelt werkte als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de GGZ.  Sinds 2011 geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst , ethiek, socratische gespreksvoering en vriendschap. Kleinlugtenbelt is verder actief als auteur. In 2005 verscheen zijn boek Mensbeelden en levenskunst. In 2010 verscheen Levenskunst deel 2; in 2018 verscheen het laatste deel van de trilogie: Moderne levenskunsten. De Levenskunst is op weg zich een plaats te verwerven in onze moderne maatschappij. U komt het steeds vaker tegen, zowel in het openbare- als het privéleven. De levenskunst geeft antwoorden op vragen als Wie ben ik? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Waar liggen mijn sterke- en waar mijn zwakke kanten?

De film werd ingeleid over levenskunst met enkele levenskunstvragen van waaruit de film bekeken kon worden. Het accent bij deze filmavond lag echter bij de uitleiding. Na de film was er een gesprek over deze vragen en opvallende scènes die de levenskunst (levenshouding, keuzes die gemaakt worden, verschillen in houding e.d.) betreffen. 

De gebruikte PowerPoint presentatie van Dick Kleinlugtenbelt kunt u hier teruglezen.

Cinementaal vertoonde i.s.m. Concordia Film Theater Expositie in Enschede en Filmhuis Oldenzaal de indrukwekkende film Girl (België, 2018).

Girl werd ingeleid door Eva-Marijn Patty – Stegemann, psycholoog. Eva-Marijn Patty – Stegemann is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van transgenders en hun naasten en doet (promotie)onderzoek aan de Open Universiteit, gericht op naasten van transgenders. In haar inleiding ging Patty – Stegemann in op zorg en onderzoek, maar benoemde ook haar persoonlijke ervaringen. 

U kunt de PowerPoint presentatie van deze filmavond hier terugzien.

Meer informatie en contact met de spreker vindt u op de website: www.psytrans.nl.

Zondag 18 november organiseerde Cinementaal haar jaarlijkse filmdag. Het was een boeiend en gezellig middagprogramma met film en documentaire, discussie, lezing, muziek en een glaasje. Het thema: Leven met psychoses. De documentairemakers van Alledaagse Waanzin (Ned, 2017) en de inleider bij de film Tully (VS, 2018) maakten het onderwerp psychoses op een toegankelijke manier inzichtelijk. De presentatie van spreker Els de Bruijn, AIOS/systeemtherapeut, kunt u hier terugzien. Een samenvatting van de filmdag vindt u hier.

Dit voorjaar vertoonde Cinementaal drie heel verschillende, maar allen prachtige films tijdens de jaarlijkse filmcyclus in samenwerking met Concordia. Voor het eerst volgens een nieuw format: een inleiding, enkele gerichte vragen die de spreker meegaf om aandacht te geven aan specifieke scènes uit de film én een nagesprek met spreker en bezoekers waarin, naast de reacties op de film, deze aandachtspunten werden besproken.

We waren verheugd met de bereidheid van drs. Bianca de Geus om deze filmavonden te begeleiden. De Geus is een vakkundig neuropsycholoog en een geweldige spreker. Bianca de Geus verstaat de kunst om in de inleiding zinvolle informatie te geven over achtergrond en betekenis van gedrag en gaf ook telkens drie vragen mee die tot verdieping aanzetten. Daarnaast bleek zij goed in staat om tijdens het nagesprek in te gaan op wat het publiek bezig hield.

Bij The Sense of an Ending (VS, 2017) werden meningen uitgewisseld over de persoonlijkheid van de hoofdrolspeler: was zijn gedrag in zijn omstandigheid gewoon of was er sprake van een persoonlijkheidsstoornis? En kun je dat onderscheid eigenlijk wel maken? En hoe zit het met het geheugen en verdringen van gebeurtenissen? Phantom Thread (VS, 2017) gaf aanleiding om onder meer te bespreken hoe afhankelijkheid en dominantie er in verschillende situaties anders uit kunnen zien en hoe deze onderling samenhangen. De film Elle (Frankrijk, 2016) van Paul Verhoeven bracht weer een heel andere sfeer mee. We bespraken onder meer hoe we het gedrag van Elle interpreteren als we haar geschiedenis kennen.

Kortom: drie inhoudelijk geslaagde avonden! Voor de komende films in het nieuwe seizoen rekenen we graag op veel van onze Vrienden en andere filmliefhebbers. Wij bereiden weer een mooi en interessant programma voor!

De filmcyclus is van start gegaan met de verfilming van het gelijknamige boek van Julian Barnes, The Sense of an Ending (VS, 2017), ingeleid door drs. Bianca de Geus, klinisch neuropsycholoog. Ook de twee volgende films zullen worden ingeleid door Bianca de Geus. De Geus houdt zich bezig met de relatie tussen het functioneren van de hersenen en ons gedrag,  emoties en onze cognitie. In haar werk richt Bianca de Geus zich vooral op de gevolgen van niet-aangeboren-hersenletsel, ten gevolge van een ongeval, een herseninfarct, een tumor in het hoofd, middelen-misbruik en andere ziektes of problemen die hersenletsel tot gevolg kunnen hebben. In deze filmcyclus geeft De Geus inzicht in psychologische achtergronden van de films en geeft  zij aandachtspunten waar zij op terugkomt in het nagesprek.

Een kort verslag van de filmavond leest u hier.

Op vrijdag 20 april organiseerde Cinementaal een filmavond exclusief voor de Vrienden. Het thema van deze avond was Vriendschap. Verschillende relaties werden belicht, aan de hand van de film Lady Bird (VS,2017).
Lady Bird werd ingeleid door dr. Mirjam Radstaak, universitair docent Positieve Psychologie & Technologie aan Universiteit Twente. Mirjam Radstaak onderzoekt de mentale gezondheid van de algemene bevolking en klinische populaties en richt zich daarbij met name op de rol van stress, veerkracht en welbevinden.

De volledige presentatie van Mirjam Radstaak kunt u hier teruglezen.

Op maandag 26 maart organiseerde Cinementaal i.s.m. Concordia een filmavond in het kader van NVA Autismeweek 2018. Hierin werd extra aandacht gevraagd voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. De film werd ingeleid door psychiater René de Veen.

Een samenvatting van de presentatie van René de Veen kunt u hier teruglezen.

Op maandag 15 januari vertoonde Cinementaal i.s.m. Concordia in het kader van Blue Monday de documentaire The Happy Film (Fr/GB/Indonesië/Oostenrijk/VS, 2016)
van Stefan Sagmeister

The Happy Film werd ingeleid door em. prof. dr. Henk Procee, docent in zeer uiteenlopende vormen en niveaus in het onderwijs zoals hogescholen, universiteiten, post academisch onderwijs en AIO-masterclasses. Henk Procee staat bekend als een voortreffelijk en humorvol spreker. Procee heeft specifieke situaties in de documentaire toegelicht en is daarover nadien met het publiek in gesprek gegaan. In de inleiding stond de vraag of de drie gekozen wegen om somberheid het hoofd te bieden de meest waardevolle zijn, centraal. De volledige presentatie van Henk Procee kunt u hier teruglezen.